Partisymbol
Tillgänglig ersättare

Michael Anefur

65 år

0

Dokument

Biografi
Riksdagsledamot 09-10 och 18-. Ledamot socialutskottet 18-. Suppleant socialutskottet 09-10, arbetsmarknadsutskottet 09-10, kulturutskottet 18- och civilutskottet 18-.
Gymnasieutbildning, Eksjö, slutår 75. Teol. kand. 80.
Präst, Svenska kyrkan 82-92. Folkhögskollärare 92-02. Tillväxtkommunalråd, Kristianstads kommun 02-06. Vd, Renhållningen i Kristianstad 06-09. Nationell hemlöshetssamordnare 12-14.
Ledamot, Statens medicinsk-etiska råd 19-.
Kommunfullmäktig, Kristianstad 91-06. Ledamot, kommunstyrelsen 91-06. Vice ordförande, socialnämnden 94-98. Vice ordförande, barn- och utbildningsnämnden 99-02.
Ledamot, distriktsstyrelsen, KD i Skåne 92-10 och ordförande 10-19.