Centerpartiets logga

Centerpartiet

Hemsida

https://www.centerpartiet.se/

Ideologi

Liberalism, Socialliberalism, Grön ideologi, Decentralism, Liberalfeminism, Ekohumanism, Nordisk agrarianism

Källa https://www.wikipedia.org/

Biografi

Centerpartiet (C), även kallat Centern, är ett svenskt socialliberalt och grönt politiskt parti. På partiets valsedlar anges partibeteckningen Centerpartiet. Partiledare är sedan 2023 Muharrem Demirok.

Centerpartiet antog sitt nuvarande namn 1957 som ersatte det tidigare Bondeförbundet som använts från 1913. På 1970-talet var Centerpartiet det ledande borgerliga partiet. Partiet ingick på 1950-talet i några socialdemokratiska koalitionsregeringar och stödde även 1995–1998 en socialdemokratisk regering. Från 2004 ingick Centerpartiet tillsammans med Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna i den borgerliga Alliansen som efter valet 2006 styrde Sverige 2006–2014 (se regeringen Reinfeldt).

Partiet var ursprungligen landsbygdsinriktat och ideologiskt konservativt i och med att man förespråkade sparsamhet med statens pengar. I takt med folkhemmets uppbyggnad, med urbanisering och landsbygdens avfolkning som följd, blev decentralisering partiets främsta ledord. Samtidigt tog liberala strömningar över i partiet och individen betonades. Sedan 2013 definierar partiet sin liberala ideologi som "social, decentralistisk och grön". Viktiga utgångspunkter för Centerpartiet är federalism, öppet samhälle med individen i fokus. Centerpartiet profilerar sig främst inom frågor som rör arbete och företagande, decentralisering och landsbygd, välfärd och miljö.

Partiet är det femte största i riksdagen, med 24 mandat av 349, efter att ha fått 6,71 procent av rösterna i riksdagsvalet 2022. Centerpartiet hade sitt starkaste stöd i Gotlands läns (17,20 % valet 2018, 13,41 % valet 2014) och Jämtlands läns (15,36 % valet 2018, 11,33 % valet 2014) riksdagsvalkretsar. Partiet är traditionellt sett starkare i kommuner och landsting, än på det nationella planet. Centerpartiet är det tredje största partiet i kyrkomötet.

I Europaparlamentsvalet 2019 erhöll Centerpartiet 10,78 procent av väljarnas röster och fick därmed två mandat i parlamentet. I parlamentet är Centerpartiet en del gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa (ALDE) och medlem av det europeiska partiet med samma namn. Internationellt är partiet medlem av Liberala internationalen.

Partiet har en nomineringsgrupp i Svenska kyrkan med partibeteckningen Centerpartiet.

Källa: https://www.wikipedia.org/