Socialdemokraternas logga

Socialdemokraterna

Hemsida

https://www.socialdemokraterna.se/

Ideologi

Socialdemokrati, Demokratisk socialism, Feminism, SAP:s idéutveckling

Källa https://www.wikipedia.org/

Biografi

Sveriges socialdemokratiska arbetareparti (SAP), vanligen Socialdemokraterna (S), är ett socialdemokratiskt politiskt parti i Sverige. På partiets valsedlar anges partibeteckningen Arbetarepartiet Socialdemokraterna. Partiordförande sedan 4 november 2021 är Magdalena Andersson.

Socialdemokraternas officiella ideologi är demokratisk socialism. Partiet är en del av och är sprungen ur den socialistiska arbetarrörelsen, och är dess främsta politiska gren i Sverige.

Socialdemokraterna blev för första gången en del av Sveriges regering 1917. Den första helt socialdemokratiska regeringen, ledd av Hjalmar Branting, tillträdde 1920. Partiet innehade regeringsmakten oavbrutet från 1936 till 1976, och därefter under åren 1982 till 1991, samt 1994 till 2006. Partiet satt 2014–2021 i en koalitionsregering med Miljöpartiet, efter att ha varit i opposition sedan valet 2006. 2021–2022 bildade Socialdemokraterna en enpartiregering, för första regeringen i svensk historia med en kvinna, Magdalena Andersson, som statsminister. Partiet förlorade regeringsmakten i riksdagsvalet 2022 och är sedan dess Sveriges ledande oppositionsparti.

Partiet har stått för ett blandekonomiskt system, en marknadsekonomi kombinerat med politiska regleringar och statligt ägande - ett samhälle med allmän välfärd genom en stark, skattefinansierad offentlig sektor. I och med 1980- och 1990-talens tredje vägens politik har partiet rört sig närmare den så kallade politiska mitten. Som nämnts ovan är dess officiella ideologi den demokratiska socialismen. Socialdemokraterna betonar därför vikten av fördelningspolitik samt principen av var och en efter förmåga, åt var och en efter behov.

Partiet är Sveriges största både sett till antalet medlemmar och sett till valresultat i riksdagsval, och har varit det ända sedan början av 1900-talet. Socialdemokraterna har sitt starkaste stöd i storstädernas utanförskapsområden samt i norra Sverige.

I Europaparlamentsvalet 2019 erhöll Socialdemokraterna 23,48 procent av rösterna och fick därmed fem mandat i parlamentet. I parlamentet är Socialdemokraterna en del av Gruppen Progressiva förbundet av socialdemokrater i Europaparlamentet (S&D). Partiet är medlem av Europeiska socialdemokratiska partiet.

Partiet är också en nomineringsgrupp i Svenska kyrkan under beteckningen Arbetarepartiet Socialdemokraterna. År 2021 var partiet den största nomineringsgruppen i kyrkomötet.

Källa: https://www.wikipedia.org/