Kristdemokraternas logga

Kristdemokraterna

Hemsida

https://www.kristdemokraterna.se/

Ideologi

Kristdemokrati, Socialkonservatism, Värdekonservatism

Källa https://www.wikipedia.org/

Biografi

Kristdemokraterna (KD) är ett kristdemokratiskt politiskt parti i Sverige. På partiets valsedlar anges partibeteckningen Kristdemokraterna. Partiets formella juridiska beteckning är Kristdemokratiska partiet. Partiledare är sedan 25 april 2015 Ebba Busch.

Kristdemokraterna antog sitt nuvarande namn 1996 som ersatte Kristdemokratiska Samhällspartiet (KdS) som använts från 1987 som då ersatte Kristen demokratisk samling (KDS) som partiet bar från dess grundande 1964. Partiet fick in sin första representant i riksdagen 1985 i en valsamverkan med Centerpartiet och kom in under eget namn 1991. Åren 2004–2019 ingick Kristdemokraterna tillsammans med Moderaterna, Centerpartiet och Liberalerna i den borgerliga Alliansen.

Kristdemokraterna beskrev sig ursprungligen som ett icke-socialistiskt parti, men ville inte heller betecknas som borgerligt, men tog ställning för en borgerlig regering när de inledde ett valsamarbete 1985 med Thorbjörn Fälldins centerparti. Idag betecknar Kristdemokraterna sig som ett "värdeorienterat idéparti" som "står för demokrati byggd på kristen människosyn och värdegrund" och hävdar sig till den kontinentala kristdemokratiska traditionen med idéer som personalism, människan och hennes ofullkomlighet, förvaltarskap, subsidiaritet och solidaritet. Partiet profilerar sig främst inom vård, omsorg, familje- och äldrefrågor, integration samt kriminalpolitik.

Partiet är det sjätte största i Sveriges riksdag och har cirka 21 600 medlemmar. Partiet har sitt starkaste stöd i valkretsarna i Jönköpings län, Stockholms län och Västra Götalands läns västra valkrets.

I Europaparlamentsvalet 2019 erhöll Kristdemokraterna 8,62 procentenheter av väljarnas röster och har därmed två mandat i Europaparlamentet. Partiets två europaparlamentariker är Sara Skyttedal och David Lega. I Europaparlamentet är Kristdemokraterna en del av Europeiska folkpartiets grupp (EPP). Partiet är medlem av det Europeiska folkpartiet, Internationella Demokratiska Unionen och Kristdemokratiska internationalen.

Partiet har inte längre någon nomineringsgrupp i Svenska kyrkan, utan har ersatts av nätverket Kristdemokrater för en levande kyrka (KR) med samma namn.

Källa: https://www.wikipedia.org/