Partisymbol
Tjänstgörande riksdagsledamot

Camilla Waltersson Grönvall

53 år

59.7%

Voteringsnärvaro mandatperiod 2018-2022

81.1%

Voteringsnärvaro riksmöte 2021/22

0

Dokument

Biografi
Riksdagsledamot 10-. Ledamot utbildningsutskottet 12-17 och socialutskottet 17-. Suppleant utbildningsutskottet 10-12, justitieutskottet 10-14 och socialutskottet 14-15.
Gymnasieskola, humanistisk linje, slutår 89. Grundskollärarutbildning, Karlstad och Göteborg 93-99.
Trollhättans kommun 98-.
Ersättare, Polisstyrelsen, Västra Götaland 06-10.
Kommunfullmäktig, Lilla Edets kommun 95-. Ledamot, kommunstyrelsen 98-10, ersättare 96-98. Ersättare och ledamot, socialnämnden 93-98. Ledamot utbildningsnämnden 97-98, vice ordförande 98-02, ordförande 02-10. Ledamot, Göteborgsregionens utbildningsgrupp 94-98 och 06-10. Ledamot, SKL:s utbildningsberedning 02-10.
Lilla Edet