Mikael DambergMD
Partisymbol
Tjänstgörande riksdagsledamot

Mikael Damberg

52 år

85.1%

Voteringsnärvaro mandatperiod 2022-2026

85.1%

Voteringsnärvaro riksmöte 2022/23

0

Dokument

Biografi
Riksdagsledamot 02-. Ledamot utbildningsutskottet 02-10 och vice ordförande utbildningsutskottet 10-12. Suppleant försvarsutskottet 02-06 och finansutskottet 06-10. Ledamot krigsdelegationen 10-14, riksdagens valberedning 12, vice ordförande 12-14 och ordförande 14. Ledamot Utrikesnämnden 12-14 och riksdagsstyrelsen 12-14. Suppleant Nordiska rådets svenska delegation 12-14. Gruppledare 12-14. Statsråd (närings- och innovationsminister), Näringsdepartementet 141003-190120 och statsråd (inrikesminister), Justitiedepartementet 190121-.
Förvaltningslinjen, Stockholms universitet, slutår 00.
Politiskt sakkunnig, Försvarsdepartementet 95-97 och Statsrådsberedningen 97-99.
Ledamot, regeringens delegation för jämställdhet i förskolan 03-06. Styrelseledamot, Södertörns högskolas styrelse 04-07. Ledamot, Mistra (miljöstrategisk forskningsstiftelse) 04-07.
Kommunfullmäktig, Solna 94-02. 2:e vice ordförande, kultur- och fritidsnämnden 99.
Förbundsordförande, SSU 99-03. Adjungerad ledamot, Socialdemokraternas partistyrelse och verkställande utskott 99-03, 09-. Ledamot, Socialdemokraternas partistyrelse 05-. Ordförande, Stockholms läns Socialdemokratiska partidistrikt 04-. Styrelseledamot, Bommersvik AB 99-03. Ordförande, Fadime Sahindals insamlingsstiftelse 01-.
Solna