Ebba BuschKristdemokraternas logga

Ebba Busch

Energi- och näringsminister och partiledare

Kristdemokraterna

36 år
181
Dokument

Biografi

Svar på skriftlig fråga

Uteblivet elstöd till Falkenbergs kommun

Energi- och näringsminister Ebba Busch (KD)

Svar på skriftlig fråga

Utredning om hantering av framtida prischocker

Energi- och näringsminister Ebba Busch (KD)

Svar på skriftlig fråga

Svenska elpriser

Energi- och näringsminister Ebba Busch (KD)

Svar på skriftlig fråga

Förstärkningar av transmissionsnätet i Gävleborg

Energi- och näringsminister Ebba Busch (KD)

Svar på skriftlig fråga

Utbyggd laddinfrastruktur

Energi- och näringsminister Ebba Busch (KD)

Svar på skriftlig fråga

Betaltider

Energi- och näringsminister Ebba Busch (KD)

Svar på skriftlig fråga

Behovet av att minska utsläppen av metangas

Energi- och näringsminister Ebba Busch (KD)

Svar på skriftlig fråga

Förutsättningarna för nyinvesteringar i Sverige

Energi- och näringsminister Ebba Busch (KD)

Svar på skriftlig fråga

EU-direktivet om tillbörlig aktsamhet för företag i fråga om hållbarhet

Energi- och näringsminister Ebba Busch (KD)

Svar på skriftlig fråga

Lagrådet och sänkt reduktionsplikt

Energi- och näringsminister Ebba Busch (KD)

Svar på skriftlig fråga

Kreditgarantier till kärnkraft och teknikneutralitet

Energi- och näringsminister Ebba Busch (KD)

Svar på skriftlig fråga

Kostnadsberäkning för havskablar

Energi- och näringsminister Ebba Busch (KD)

Svar på skriftlig fråga

Fysikens lagar i elsystemet

Energi- och näringsminister Ebba Busch (KD)

Svar på skriftlig fråga

Tilldelningen av effekt i elnätet

Energi- och näringsminister Ebba Busch (KD)

Svar på skriftlig fråga

Färdplan och teknikval för den tredje elkabeln till Gotland

Energi- och näringsminister Ebba Busch (KD)

Svar på skriftlig fråga

Regeringens hantering av en proposition kring reduktionsplikten

Energi- och näringsminister Ebba Busch (KD)

Svar på skriftlig fråga

Regeringens agerande kring fjärrvärmepriser

Energi- och näringsminister Ebba Busch (KD)

Svar på skriftlig fråga

Resurser till energi- och klimatrådgivare

Energi- och näringsminister Ebba Busch (KD)

Svar på skriftlig fråga

Interna elnät mellan olika byggnader och fastigheter

Energi- och näringsminister Ebba Busch (KD)

Interpellation

Uran i kommande mineralstrategi

Eric Palmqvist (SD)