Janine Alm EricsonMiljöpartiets logga

Janine Alm Ericson

Tjänstgörande riksdagsledamot

Miljöpartiet

50 år
81.5%
Voteringsnärvaro mandatperiod 2022-2026
45%
Voteringsnärvaro riksmöte 2023/24
259
Dokument

Biografi

Vård och omsorg

Motion

med anledning av prop. 2023/24:31 Stärkta rättigheter för barn och vuxna i skyddat boende

av Ulrika Westerlund m.fl. (MP)

Skatter

Motion

med anledning av prop. 2023/24:24 Sänkt skatt på bensin och diesel och sänkt skatt på jordbruksdiesel

av Linus Lakso m.fl. (MP)

Socialförsäkringar

Motion

Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn

av Annika Hirvonen m.fl. (MP)

Ekonomi och finans

Motion

med anledning av prop. 2023/24:2 Höständringsbudget för 2023

av Janine Alm Ericson m.fl. (MP)

Skatter

Motion

Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution

av Linus Lakso m.fl. (MP)

Socialförsäkringar

Motion

Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

av Annika Hirvonen m.fl. (MP)

Socialförsäkringar

Motion

Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom

av Janine Alm Ericson m.fl. (MP)

Arbetsmarknad och arbetsliv

Motion

Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet

av Leila Ali Elmi m.fl. (MP)

Vård och omsorg

Motion

Ett rikare liv för äldre

av Ulrika Westerlund m.fl. (MP)

Vård och omsorg

Motion

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

av Ulrika Westerlund m.fl. (MP)

Utrikes

Motion

En grön feministisk utvecklings- och biståndspolitik

av Janine Alm Ericson m.fl. (MP)

Arbetsmarknad och arbetsliv

Motion

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

av Leila Ali Elmi m.fl. (MP)

Arbetsmarknad och arbetsliv

Motion

En tydlig väg till integration

av Märta Stenevi m.fl. (MP)

Ekonomi och finans

Motion

Det gröna framtidsbygget

av Märta Stenevi m.fl. (MP)

Försvar och militär

Motion

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

av Emma Berginger m.fl. (MP)

Socialförsäkringar

Motion

En socialförsäkring med människan i centrum

av Annika Hirvonen m.fl. (MP)

Utrikes

Motion

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

av Jacob Risberg m.fl. (MP)

Rättsväsende och kriminalitet

Motion

Rättspolitik

av Märta Stenevi m.fl. (MP)

Vård och omsorg

Motion

Ökade resurser till åtgärder mot psykisk ohälsa i utsatta områden

av Leila Ali Elmi m.fl. (MP)

Ekonomi och finans

Motion

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

av Janine Alm Ericson m.fl. (MP)