Partisymbol
Tjänstgörande riksdagsledamot

Larry Söder

53 år

71.5%

Voteringsnärvaro mandatperiod 2018-2022

96.2%

Voteringsnärvaro riksmöte 2021/22

0

Dokument

Biografi
Riksdagsledamot 14 och 15- (statsrådsersättare 140929-141003). Ledamot skatteutskottet 15-18. Vice ordförande civilutskottet 18-. Suppleant socialförsäkringsutskottet 15-18, socialutskottet 15-18, kulturutskottet 15-18, utbildningsutskottet 15-17, miljö- och jordbruksutskottet 15-18 och finansutskottet 18-.
Ekonomisk linje samt påbyggnad till redovisningsekonom.
Säljare.