Partisymbol
Tjänstgörande riksdagsledamot

Lars Hjälmered

45 år

55.3%

Voteringsnärvaro mandatperiod 2018-2022

91.9%

Voteringsnärvaro riksmöte 2021/22

0

Dokument

Biografi
Riksdagsledamot 06-. Ledamot utbildningsutskottet 06-09, miljö- och jordbruksutskottet 09-13, EU-nämnden 10-13 och näringsutskottet 13-14. Ordförande näringsutskottet 18-. Vice ordförande trafikutskottet 14 och näringsutskottet 14-18. Suppleant trafikutskottet 06 och utbildningsutskottet 06 och 09-10. Ledamot krigsdelegationen 18-. Ersättare riksdagsstyrelsen 18-. Suppleant Nordiska rådets svenska delegation 10-14. Suppleant styrelsen för Riksbankens Jubileumsfond 08-14.
Gymnasieskola, naturvetenskaplig linje, Hvitfeldtska gymnasiet, Göteborg 93-96. Ekonomisk historia, pedagogik och offentlig förvaltning, Göteborgs universitet 97-01. Master of science in Mechanical Engineering, Chalmers tekniska högskola, Göteborg 98-03.
Projektledare, Stiftelsen Sverige i Europa 03. It- och kommunikationssamordnare samt inköpsstrateg, Volvo, Trollhättan 04-.
Ledamot, Miljömålsberedningen. Tidigare ledamot, Energikommissionen och Miljömålsberedningen.
Kommunfullmäktig, Göteborg 02-06. Ersättare, kommunstyrelsen 00-02. Ledamot, utbildningsnämnden 99-02. Styrelseledamot, Lindholmen Utveckling AB 96-00, Göteborgs Kommunala Förvaltnings AB 07-15, Johanneberg Science Park AB 11-15 och Lindholmen Science Park 19-. Styrelseersättare, SGS Studentbostäder 00-06. Vice ordförande, Stadsdelsnämnd Örgryte 03-06. Styrelseersättare, Göteborgs folkhögskola 99-02.
Distriktsordförande, MUF Göteborg 98-01. Kårfullmäktig, Chalmers studentkår 01-02.
Moderata ungdomsförbundet i Göteborg 100 år, jubileumsskrift (tillsammans med andra).