Camilla HansénCH
Partisymbol
Tjänstgörande riksdagsledamot

Camilla Hansén

47 år

96.2%

Voteringsnärvaro mandatperiod 2022-2026

96.2%

Voteringsnärvaro riksmöte 2022/23

0

Dokument

Biografi
Riksdagsledamot 16 och 19- (ersättare 160118-160731). Ledamot konstitutionsutskottet 19-. Suppleant civilutskottet 16 och socialutskottet 19-.
Lindeskolans gymnasium, Lindesberg, slutår 96. Lärarexamen och fil.mag., psykologi, Örebro universitet 04.
Tennegraf AB 96-97. Vik. universitetsadjunkt, forskningsassistent, Örebro universitet 04-09. Överförmyndarhandläggare, Örebro kommun 10-17. Utredare, Örebro universitet 17-19.
Ledamot, Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd 19-.
Landstingsfullmäktig, Örebro län 10-14. Regionfullmäktig, Örebro län 14-18 och ersättare 18-19.
Distriktsordförande, Miljöpartiet de gröna i Örebro län 19-.
Montin, S., Hansén, C., Lennqvist Lindén, A., Olsson, J.& Åborg, C. (08). Mellan kontinuitet och förändring: utvärdering av den nya nämndorganisationen i Uppsala kommun. Örebro: Örebro universitet (Centrum för urbana och regionala studiers skriftserie 62).