Staffan EklöfSE
Partisymbol
Tjänstgörande riksdagsledamot

Staffan Eklöf

58 år

96.6%

Voteringsnärvaro mandatperiod 2022-2026

96.6%

Voteringsnärvaro riksmöte 2022/23

0

Dokument

Biografi
Riksdagsledamot 18-. Suppleant finansutskottet 18-, näringsutskottet 18-, trafikutskottet 18-, miljö- och jordbruksutskottet 18-, EU-nämnden 18- och försvarsutskottet 19-. Suppleant Nordiska rådets svenska delegation 19-.
Bessemergymnasiet, Sandviken och Polhemsskolan, Gävle 81-84. Värnplikt I 14 Gävle. Plutonchefsutbildning 84-85. Fil. kand., Umeå universitet 89. Fil. dr., cell- och molekylärbiologi, SLU, Umeå 96.
Forskare, Biocentrum Wien 97-98. Handläggare, Jordbruksverket 98-06 och 07-18. Enhetschef, Jordbruksverket 06-07.
EU:s kommittéer för behöriga myndigheter för genetiskt modifierade organismer 99-18.
Kommunfullmäktig, Jönköping 14-. Ledamot, kommunstyrelsen, Jönköping 14-18.
Olika befattningar inom SD Jönköping 11-. Distriktsförening SD Jönköpings län 12-.