Roland UtbultRU
Partisymbol
Tjänstgörande riksdagsledamot

Roland Utbult

72 år

74.5%

Voteringsnärvaro mandatperiod 2022-2026

74.5%

Voteringsnärvaro riksmöte 2022/23

0

Dokument

Biografi
Riksdagsledamot 10-. Ledamot civilutskottet 13-14, socialförsäkringsutskottet 14-15 och kulturutskottet 15-. Suppleant försvarsutskottet 10-14, socialutskottet 10-, kulturutskottet 10-15, miljö- och jordbruksutskottet 10-14 och 18-, EU-nämnden 14 och trafikutskottet 16-18. Suppleant Nordiska rådets svenska delegation 14-18.
Fil.kand., historia, Göteborgs universitet. Musikhögskolan. Lärarhögskolan, Mölndal, slutår 78.
Musiklärare, Uddevalla 71-74. Lärare i historia och musik, Uddevalla 78-89. Frilansmusiker 90-00. Kommunikatör, Göteborgs Räddningsmission 00-09 och Erikshjälpen 09-10.
Kommunfullmäktig, Uddevalla 06-09. Suppleant, kommunstyrelsen 06-09. Ledamot, socialnämnden 06-09 och beredningen för demokrati och integration 08-09.
1:e vice ordförande, Kristdemokraterna i Bohuslän.
Jim (roman, 85) och Horisont (roman, 95).