Partisymbol
Tjänstgörande riksdagsledamot

Jimmy Ståhl

47 år

61%

Voteringsnärvaro mandatperiod 2018-2022

93%

Voteringsnärvaro riksmöte 2021/22

0

Dokument

Biografi
Riksdagsledamot 14-. Ledamot trafikutskottet 18-. Suppleant civilutskottet 14-18, trafikutskottet 14-18, finansutskottet 17-18 och EU-nämnden 18-.
Göteborgs hamn 94-.
Kommunfullmäktig, Göteborg 14-.
Styrelseledamot, Sverigedemokraterna Göteborg. Styrelseledamot, Hamnarbetarförbundets avd. 4, Göteborg 96-11.