Pontus Andersson GarpvallSverigedemokraternas logga

Pontus Andersson Garpvall

Tjänstgörande riksdagsledamot

Sverigedemokraterna

31 år
100%
Voteringsnärvaro mandatperiod 2022-2026
100%
Voteringsnärvaro riksmöte 2023/24
80
Dokument
Rättsväsende och kriminalitet

Betänkande

Riksrevisionens rapport om Polismyndighetens hantering av mängdbrott (JuU7)

Vård och omsorg

Motion

En moderniserad alkoholpolitik

av Markus Wiechel m.fl. (SD)

Trafik och transport

Motion

Ett paket för Skåne – en utbyggd skånsk infrastruktur för framtiden

av Patrik Jönsson m.fl. (SD)

Vård och omsorg

Motion

Små systembolag

av Pontus Andersson Garpvall (SD)

Vård och omsorg

Motion

Förlängda öppettider på Systembolaget

av Pontus Andersson Garpvall (SD)

Interpellation

Icke-medborgares rösträtt i svenska val

Pontus Andersson Garpvall (SD)

Rättsväsende och kriminalitet

Motion

Åtgärder mot unga lagöverträdare

av Richard Jomshof m.fl. (SD)

Rättsväsende och kriminalitet

Motion

Terrorism

av Richard Jomshof m.fl. (SD)

Rättsväsende och kriminalitet

Motion

Straffrättsliga frågor

av Richard Jomshof m.fl. (SD)

Rättsväsende och kriminalitet

Motion

Processrättsliga frågor

av Richard Jomshof m.fl. (SD)

Rättsväsende och kriminalitet

Motion

Polisfrågor

av Richard Jomshof m.fl. (SD)

Rättsväsende och kriminalitet

Motion

Kriminalvårdsfrågor

av Richard Jomshof m.fl. (SD)

Skriftlig fråga

Förbud mot niqab och burka

Pontus Andersson Garpvall (SD)

Skriftlig fråga

Regeringens medel till arbetet mot rasism

Pontus Andersson Garpvall (SD)

Näringsliv och energi

Motion

Barsebäcks kärnkraftverk 2.0

av Jörgen Grubb m.fl. (SD)

Miljö och jordbruk

Motion

Bevarandet av ålfiske

av Björn Söder m.fl. (SD)

Interpellation

Reformagendan för biståndet

Olle Thorell (S)

Interpellation

Ett förbud mot icke-medicinsk omskärelse

Pontus Andersson Garpvall (SD)

Rättsväsende och kriminalitet

Betänkande

Ett granskningssystem för utländska direktinvesteringar ska skydda svenska säkerhetsintressen (JuU32)

Skriftlig fråga

Antisocialt dominansbeteende

Pontus Andersson (SD)