Helena GellermanHG
Partisymbol
Tjänstgörande riksdagsledamot

Helena Gellerman

63 år

85.9%

Voteringsnärvaro mandatperiod 2022-2026

85.9%

Voteringsnärvaro riksmöte 2022/23

0

Dokument

Biografi
Riksdagsledamot 18-. Ledamot trafikutskottet 18-. Suppleant miljö- och jordbruksutskottet 18-, näringsutskottet 18- och EU-nämnden 18-. Ledamot ledamotsrådet 19-.