Partisymbol
Tjänstgörande riksdagsledamot

Helena Gellerman

62 år

53.4%

Voteringsnärvaro mandatperiod 2018-2022

82.7%

Voteringsnärvaro riksmöte 2021/22

0

Dokument

Biografi
Riksdagsledamot 18-. Ledamot trafikutskottet 18-. Suppleant miljö- och jordbruksutskottet 18-, näringsutskottet 18- och EU-nämnden 18-. Ledamot ledamotsrådet 19-.