Oscar SjöstedtOS
Partisymbol
Tjänstgörande riksdagsledamot

Oscar Sjöstedt

42 år

98.4%

Voteringsnärvaro mandatperiod 2022-2026

98.4%

Voteringsnärvaro riksmöte 2022/23

0

Dokument

Biografi
Riksdagsledamot 14-. Ledamot finansutskottet 14-. Suppleant konstitutionsutskottet 14-16 och skatteutskottet 14-16. Ledamot krigsdelegationen 14- och riksbanksfullmäktige 14.
Gymnasieskola, Kungsholmens gymnasium 97-00. Stockholms universitet 01-05.
Säljare 05. Finansiell rådgivare 06-08. Account Manager 09. Politisk sekreterare 10-14.
Ledamot, Budgetprocesskommittén. Ledamot, Kommittén för översyn av överskottsmålet.
Partistyrelseledamot, Sverigedemokraterna. Ledamot, verkställande utskottet. Partikassör.