Alexandra VölkerAV
Partisymbol
Tjänstgörande riksdagsledamot

Alexandra Völker

34 år

78.6%

Voteringsnärvaro mandatperiod 2022-2026

78.6%

Voteringsnärvaro riksmöte 2022/23

0

Dokument

Biografi
Riksdagsledamot 14-. Ledamot försvarsutskottet 14- och sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 14, 15, 16, 17 och 18. Suppleant civilutskottet 14-18, EU-nämnden 16-18 och 19- och utbildningsutskottet 18-. Suppleant riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling 18- och Utrikesnämnden 18-.
Fil.mag. statsvetenskap inriktning ekonomi, Stockholms universitet 14. Fil.kand. statsvetenskap, Stockholms universitet 12. Pol.kand., Stockholms universitet 11.
Revisorssuppleant, Systembolaget 15-19 och revisor 19-.
Kommunfullmäktig, Sundbyberg 14-. Ersättare, direktionen för Storstockholms brandförsvar 16-.
Ledamot, styrelsen för Sundbybergs arbetarekommun 15-. Ordförande, Rissne socialdemokratiska förening 15-. Ledamot, Socialdemokraternas säkerhetspolitiska förening 15-. Ledamot, ABF Norra Storstockholm 14-16. Ordförande, Unga Örnar i Stockholms län 16-. Ordförande, Socialdemokraterna, Sundbyberg 18-. Styrelseledamot, Riksförbundet Sällsynta diagnoser.