Charlotte QuenselCQ
Partisymbol
Tjänstgörande riksdagsledamot

Charlotte Quensel

62 år

97.1%

Voteringsnärvaro mandatperiod 2022-2026

97.1%

Voteringsnärvaro riksmöte 2022/23

0

Dokument

Biografi
Riksdagsledamot 18-. Ledamot finansutskottet 19-. Suppleant finansutskottet 18-19, näringsutskottet 18-19, kulturutskottet 18-19, civilutskottet 18-19 och EU-nämnden 18-. Suppleant Nordiska rådets svenska delegation 18-.