Partisymbol
Tjänstgörande riksdagsledamot

Charlotte Quensel

61 år

73.6%

Voteringsnärvaro mandatperiod 2018-2022

94.8%

Voteringsnärvaro riksmöte 2021/22

0

Dokument

Biografi
Riksdagsledamot 18-. Ledamot finansutskottet 19-. Suppleant finansutskottet 18-19, näringsutskottet 18-19, kulturutskottet 18-19, civilutskottet 18-19 och EU-nämnden 18-. Suppleant Nordiska rådets svenska delegation 18-.