Partisymbol
Tjänstgörande riksdagsledamot

Dennis Dioukarev

29 år

66%

Voteringsnärvaro mandatperiod 2018-2022

96.2%

Voteringsnärvaro riksmöte 2021/22

0

Dokument

Biografi
Riksdagsledamot 14-. Ledamot finansutskottet 14-. Suppleant skatteutskottet 14-. Suppleant Nordiska rådets svenska delegation 14-16 och Riksbanksfullmäktige 14.
Gymnasieskola, Göteborg, slutår 12. Civilekonomprogrammet, Linnéuniversitetet, 12-14. Studier på kandidatprogrammet i företagsekonomi, Stockholms universitet.
Ekonomiassistent, privat sektor, 13-14. Valorganisatör, Sverigedemokratisk ungdom 14.
Ledamot, Riksbankskommittén 16-.