Jonas AnderssonJA
Partisymbol
Tjänstgörande riksdagsledamot

Jonas Andersson

34 år

93.1%

Voteringsnärvaro mandatperiod 2022-2026

93.1%

Voteringsnärvaro riksmöte 2022/23

0

Dokument

Biografi
Riksdagsledamot 18-. Ledamot kulturutskottet 18-. Suppleant EU-nämnden 18-.
Naturvetenskapligt program, Rinmangymnasiet, Eskilstuna, slutår 08. Fil.kand., statsvetenskap, Linköpings universitet 18.
Diverse anställningar under och strax efter gymnasietiden, bl.a. feriearbete på Mälarsjukhuset, Landstinget Sörmland 07. Politisk sekreterare, Linköpings kommun 11-14 och 17-18.
Nämndeman, Linköpings tingsrätt 11-14.
Kommunfullmäktig, Linköping 10-. Gruppledare, kommunfullmäktige 14-18. Ledamot, kommunstyrelsen 15-18. Regionfullmäktig, Region Östergötland 18- och ersättare 10-14.
Ordförande, Sverigedemokratisk Ungdom Östergötland 11-13. Suppleant, Sverigedemokratisk Ungdoms förbundsstyrelse 11-12, 2:e vice förbundsordförande 12-14. Vice ordförande, Sverigedemokraterna Linköping 10-14 och ordförande 14-. Styrelsesuppleant, Sverigedemokraterna Östergötland 10-11, ledamot 11-12 och vice ordförande 15-. Diverse valberednings- och revisionsuppdrag, Sverigedemokraternas distrikts- och kommunföreningar 10-.