Linda W SneckerLWS
Partisymbol
Tjänstgörande riksdagsledamot

Linda W Snecker

40 år

88.7%

Voteringsnärvaro mandatperiod 2022-2026

88.7%

Voteringsnärvaro riksmöte 2022/23

0

Dokument

Biografi
Riksdagsledamot 14-. Ledamot justitieutskottet 14-. Suppleant utbildningsutskottet 14-, skatteutskottet 18 och EU-nämnden 19-. Ledamot, riksdagens valberedning 18-. Suppleant, delegationen till den gemensamma parlamentariska kontrollgruppen för Europol 19-.
Fil.mag. statsvetenskap, Linköpings universitet 07.
Domstolssekreterare, Attunda tingsrätt, Norrköpings tingsrätt 07-10. Institutionskoordinator, Linköpings universitet 10-.
Ledamot i polisens regionråd Öst 14-. Ledamot, Mediegrundlagsutredningen 14-16. Ledamot, Säkerhetspolisens insynsråd 17-.
Kommunstyrelsen, Norrköping 11-14. Gymnasienämnden, Norrköping 10-14. SKL:s programberedning för ökat bostadsbyggande 12-14. Vigselförrättare 19-.
Distriktsordförande, Vänsterpartiet Östergötland 12-15. Vänsterpartiets partistyrelse 10-16.