Kjell JanssonModeraternas logga

Kjell Jansson

Tjänstgörande riksdagsledamot

Moderaterna

64 år
34.5%
Voteringsnärvaro mandatperiod 2022-2026
100%
Voteringsnärvaro riksmöte 2023/24
200
Dokument

Biografi

Bostad- och konsumentpolitik

Motion

Reformer för ökad tillväxt i Stockholmsregionen

av Josefin Malmqvist m.fl. (M)

Ekonomi och finans

Motion

Villkor för fristående aktörer i välfärdssektorn

av Maria Stockhaus m.fl. (M)

Ekonomi och finans

Motion

Utredning av det kommunala utjämningssystemet

av Maria Stockhaus m.fl. (M)

Miljö och jordbruk

Motion

Åtgärder för att minska skarvens påverkan i Stockholms skärgård och resten av Sverige

av Josefin Malmqvist m.fl. (M)

Miljö och jordbruk

Motion

Det industriella trålfisket i Östersjön

av Kjell Jansson och Fredrik Ahlstedt (båda M)

Bostad- och konsumentpolitik

Motion

Kommunal samverkan inom fastighetsbildning

av Kjell Jansson (M)

Miljö och jordbruk

Motion

Avskaffande av det generella strandskyddet

av Oliver Rosengren m.fl. (M)

Trafik och transport

Motion

Körkortskrav för skotrar

av Kjell Jansson m.fl. (M)

Näringsliv och energi

Betänkande

Skrivelse om statligt företagsägande har behandlats (NU4)

Näringsliv och energi

Betänkande

11,4 miljarder till näringslivet (NU1)

Näringsliv och energi

Betänkande

4,5 miljarder till regional utveckling (NU2)

Ekonomi och finans

Motion

Villkor för fristående aktörer i välfärdssektorn

av Maria Stockhaus m.fl. (M)

Ekonomi och finans

Motion

Utredning av det kommunala utjämningssystemet

av Maria Stockhaus m.fl. (M)

Bostad- och konsumentpolitik

Motion

Reformer för ökad tillväxt i Stockholmsregionen

av Josefin Malmqvist m.fl. (M)

Miljö och jordbruk

Motion

Skarvens påverkan i Stockholms skärgård och resten av Sverige

av Josefin Malmqvist m.fl. (M)

Miljö och jordbruk

Motion

Det industriella trålfisket i Östersjön

av Kjell Jansson och Fredrik Ahlstedt (båda M)

Trafik och transport

Motion

Körkortskrav för skotrar

av Kjell Jansson (M)

Miljö och jordbruk

Motion

Strandskyddet och äganderätten

av Kjell Jansson (M)

Bostad- och konsumentpolitik

Motion

Stärkt egendomsskydd för bostadsrätter

av Kjell Jansson (M)

Trafik och transport

Motion

Höjd hastighet på motorväg

av Kjell Jansson (M)