Linus SköldSocialdemokraternas logga

Linus Sköld

Tjänstgörande riksdagsledamot

Socialdemokraterna

40 år
87.2%
Voteringsnärvaro mandatperiod 2022-2026
70%
Voteringsnärvaro riksmöte 2023/24
233
Dokument

Biografi

Interpellation

Konsekvenser av neddragningarna på studieförbunden

Linus Sköld (S)

Interpellation

Uppkoppling i hela landet

Linus Sköld (S)

Interpellation

Satsningar på att stärka ingenjörslandet Sverige

Linus Sköld (S)

Interpellation

Rättssäkerhet och barnperspektiv i LVU-ärenden

Linus Sköld (S)

Interpellation

Norra Sverige i regeringen

Linus Sköld (S)

Interpellation

Åtgärder för att rädda folkhögskoleplatser

Jytte Guteland (S)

Interpellation

Retorikens påverkan på regeringens arbete

Linus Sköld (S)

Utbildning

Motion

med anledning av prop. 2023/24:20 Bättre anpassad undervisningstid i grundskolan, specialskolan och sameskolan

av Åsa Westlund m.fl. (S)

Utbildning

Motion

med anledning av prop. 2023/24:21 Stärkt tillgång till läromedel

av Åsa Westlund m.fl. (S)

Interpellation

Landsbygdens förutsättningar

Eric Palmqvist (SD)

Interpellation

Konsekvenser av neddragningarna på studieförbunden

Linus Sköld (S)

Interpellation

Regeringens engagemang i kulturskolan

Linus Sköld (S)

Utbildning

Motion

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

av Åsa Westlund m.fl. (S)

Utbildning

Motion

Utgiftsområde 15 Studiestöd

av Åsa Westlund m.fl. (S)

Vård och omsorg

Motion

En jämlik tandvård utifrån behov

av Peter Hedberg m.fl. (S)

Kultur och folkbildning

Motion

Folkbildningen är grundläggande för demokratin

av Linus Sköld m.fl. (S)

Bostad- och konsumentpolitik

Motion

Bostadsbyggande i lands- och glesbygd

av Linus Sköld m.fl. (S)

Ekonomi och finans

Motion

Stöd till samhällsomställningen

av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S)

Ekonomi och finans

Motion

Behovet av förändrade avskrivningsregler, lex Malmfälten

av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S)

Trafik och transport

Motion

Samhällsmaster och uppkoppling som statlig angelägenhet

av Fredrik Lundh Sammeli och Linus Sköld (båda S)