Partisymbol
Tjänstgörande ersättare

Suzanne Svensson

64 år

100%

Voteringsnärvaro mandatperiod 2018-2022

100%

Voteringsnärvaro riksmöte 2021/22

0

Dokument

Biografi
Riksdagsledamot 10-. Ledamot trafikutskottet 11-. Suppleant miljö- och jordbruksutskottet 10-11, trafikutskottet 10-11, konstitutionsutskottet 12- och EU-nämnden 14-16. Ledamot Nordiska rådets svenska delegation 15-16. Suppleant Nordiska rådets svenska delegation 14-15.
Vårdskola, Karlskrona, slutår 76.
Skötare, Blekinge läns landsting 77-95. Vårdare/Undersköterska, Karlshamns kommun 95-.
Ledamot, Gentekniknämnden 10-11.
Kommunfullmäktig, Karlshamns kommun 98-. Ledamot, kommunstyrelsen 99-10, vice ordförande 04-10. Ledamot, arbetsutskottet 99-02 och vuxenutbildningsnämnden 02-03. Ersättare, nämnden för kultur, utbildning och fritid 94-98. Ledamot, Karlshamns kajer AB 99-02 och Stadsvapnet AB, 99-03, vice ordförande 04-11. Ordförande, Stadsnät AB 99-02, teknik- och fritidsnämnden 03-05 och Folkhälsorådet 05-10. Ordförande, Brottsförebyggande rådet 04-10.
Adjungerad, verkställande utskottet och distriktsstyrelsen, Socialdemokraterna i Blekinge. Adjungerad, arbetarekommunens styrelse.
Karlshamn
Dokument