Partisymbol
Tjänstgörande riksdagsledamot

Helena Lindahl

50 år

58.3%

Voteringsnärvaro mandatperiod 2018-2022

89.4%

Voteringsnärvaro riksmöte 2021/22

0

Dokument

Biografi
Riksdagsledamot 10- (statsrådsersättare 101004-110929). Ledamot näringsutskottet 11-. Suppleant miljö- och jordbruksutskottet 10-14, näringsutskottet 10-11 och civilutskottet 14-18.