Anders YgemanAY
Partisymbol
Tjänstgörande riksdagsledamot

Anders Ygeman

53 år

94.7%

Voteringsnärvaro mandatperiod 2022-2026

94.7%

Voteringsnärvaro riksmöte 2022/23

0

Dokument

Biografi
Riksdagsledamot 95- (ersättare 950110-951231). Ledamot lagutskottet 96-98, bostadsutskottet 98-02 och 2:e vice ordförande 02-06, ordförande miljö- och jordbruksutskottet 06-10. Ledamot trafikutskottet 10 och ordförande 10-14. Suppleant arbetsmarknadsutskottet 95, bostadsutskottet 95, konstitutionsutskottet 95-96, lagutskottet 95-02 och utrikesutskottet 96-98. Ledamot riksdagens besvärsnämnd 98-02, krigsdelegationen 06-14 och 17-, riksdagens valberedning 06-14 och 17 samt riksdagsstyrelsen 17-. Ordförande riksdagens valberedning 17-18 och vice ordförande 18-19. Suppleant Nordiska rådets svenska delegation 97-98 och 17-, Interparlamentariska unionens svenska delegation 01-06 och riksdagens valberedning 02-06. Statsråd (inrikesminister), Justitiedepartementet 141003-170727 och statsråd (energi- och digitaliseringsminister), Infrastrukturdepartementet 190401-.
Gymnasieskola. Universitetsstudier.
Försäljare, Konsum. Projektanställd, LO. Ordförande, Stockholms universitets förvaltningsutskott.
Ledamot, Samboendekommittén 97-99 och Kommittén om barn i homosexuella familjer 99-01.
Ersättare, sociala distriktsnämnden, Vantörs kommun 91-94.
Styrelseledamot, Socialdemokraterna i Stockholm -10. Huvudman, Första Sparbanksstiftelsen 97-99. Ledamot partistyrelsen, Socialdemokraterna 10-.
Ett socialdemokratiskt alternativ till EU (94, tillsammans med andra), Det nya riket (antologi) och Socialdemokratin behöver en radikal förnyelse (98, antologi).