Rasmus LingRL
Partisymbol
Tjänstgörande riksdagsledamot

Rasmus Ling

39 år

88.4%

Voteringsnärvaro mandatperiod 2022-2026

88.4%

Voteringsnärvaro riksmöte 2022/23

0

Dokument

Biografi
Riksdagsledamot 14-. Ledamot skatteutskottet 14-18 och justitieutskottet 18-. Suppleant konstitutionsutskottet 14-, finansutskottet 14-18 och 19-, civilutskottet 15-18, försvarsutskottet 19- och socialförsäkringsutskottet 19-. Ledamot riksdagens ledamotsråd 16-, Nordiska rådets svenska delegation 17- och riksdagens valberedning 18-. Suppleant riksdagens valberedning 14-18, Nordiska rådets svenska delegation 14-17, riksbanksfullmäktige 18 och delegationen till den gemensamma parlamentariska kontrollgruppen för Europol 19-.
Gymnasieskola, naturvetenskaplig linje, Söderhamn, slutår 03. Kurser, Malmö högskola och Lunds universitet 04-08.
Vårdbiträde, Söderhamn och Svedala 03-05. Politisk sekreterare, Malmö 08 och 10-14.
Ledamot, Kronofogdens insynsråd 15-. Ledamot, Polismyndighetens insynsråd 18-.
Kommunfullmäktig, Söderhamn 02-04. Regionfullmäktig, Skåne 10-14. Ledamot, servicenämnden, Malmö kommun 06-10. Ledamot, regionala tillväxtnämnden, Skåne 10-14.
Ledamot, Miljöpartiets riksvalberedning 07-13 och sekreterare 10-13. Ledamot, Miljöpartiets partistyrelse 16-.