Partisymbol
Tjänstgörande riksdagsledamot

Johan Hultberg

37 år

65%

Voteringsnärvaro mandatperiod 2018-2022

86.4%

Voteringsnärvaro riksmöte 2021/22

0

Dokument

Biografi
Riksdagsledamot 10-. Ledamot miljö- och jordbruksutskottet 10-18, EU-nämnden 14-19 och socialutskottet 18-. Suppleant EU-nämnden 13-14 och 19- och utbildningsutskottet 19-.
Ersättare, Gentekniknämnden 10-. Tidigare ledamot av miljömålsberedningen, Naturvårdsverkets insynsråd och Strålsäkerhetsmyndighetens insynsråd.
Ersättare, kommunfullmäktige, Tanum.
Växjö