Partisymbol
Tjänstgörande riksdagsledamot

Hampus Hagman

35 år

65.7%

Voteringsnärvaro mandatperiod 2018-2022

92.6%

Voteringsnärvaro riksmöte 2021/22

0

Dokument

Biografi
Riksdagsledamot 18-. Ledamot skatteutskottet 18-. Suppleant näringsutskottet 18-, trafikutskottet 18-, civilutskottet 18-, finansutskottet 19- och EU-nämnden 19-.
LM Engströms gymnasium, Göteborg, slutår 06. Statsvetarexamen, Göteborgs universitet 09.
Politisk sekreterare, Göteborgs kommun 11-16. Stabschef, Göteborgs kommun 17-18.
Ledamot, insynsrådet, Kronofogdemyndigheten 19-.
Kommunfullmäktig, ersättare, Göteborg 18-. Ersättare, stadsdelsnämnden Centrum, Göteborg 11-12. Ersättare, social resursnämnd 12-14. Ledamot, byggnadsnämnden 15-18.