Hanna WesterénHW
Partisymbol
Tjänstgörande riksdagsledamot

Hanna Westerén

42 år

81.5%

Voteringsnärvaro mandatperiod 2022-2026

81.5%

Voteringsnärvaro riksmöte 2022/23

0

Dokument

Biografi
Riksdagsledamot 15-. Ledamot näringsutskottet 18 och miljö- och jordbruksutskottet 18-. Suppleant näringsutskottet 15-18 och EU-nämnden 15-18. Ledamot krigsdelegationen 18-.
Gymnasieskola, Visby, slutår 00. Filosofie magisterexamen i europeisk historia, Högskolan på Gotland 07.
Försäkringskassan 01-.
Ledamot, insynsrådet, Länsstyrelsen Gotland 11-.
Kommunfullmäktig, Gotland 06-. Kommunstyrelsen, Gotland 06-14. Vice ordförande, regionstyrelsen, Gotland 10-14. Suppleant, barn- och utbildningsnämnden, Gotland 05-06, ledamot 06-10. Ledamot, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, Gotland 09-10. Ordförande, socialnämnden, Gotland 11-14. Ordförande, Tryggare Gotland 11-14. Ordförande, Finsam Gotland 11-14.
Vice ordförande, Socialdemokraterna Gotland 11-. Ledamot, partistyrelsen Socialdemokraterna 14-.