Åsa ErikssonÅE
Partisymbol
Tjänstgörande riksdagsledamot

Åsa Eriksson

51 år

84.9%

Voteringsnärvaro mandatperiod 2022-2026

84.9%

Voteringsnärvaro riksmöte 2022/23

0

Dokument

Biografi
Riksdagsledamot 16- (ersättare 160815-170401, 171009-180304 och 180320-180321). Ledamot näringsutskottet 18-. Suppleant civilutskottet 18 och EU-nämnden 18. Extra suppleant utrikesutskottet 16-17, utbildningsutskottet 16-17 och näringsutskottet 17-18.
Grundskollärarexamen åk 4-9 So, Uppsala universitet 98.
Ledamot, parlamentariska kommunutredningen 17-. Ledamot, insynsrådet, Länsstyrelsen Västmanland 19-. Ledamot, insynsrådet, Patent- och registreringsverket. Ledamot, insynsrådet, Sveriges geologiska undersökning.
Kommunfullmäktig, Norberg 11-. Ordförande, kommunstyrelsen, Norberg 11-17.