Mikael OscarssonKristdemokraternas logga

Mikael Oscarsson

Tjänstgörande riksdagsledamot

Kristdemokraterna

56 år
74.6%
Voteringsnärvaro mandatperiod 2022-2026
83.3%
Voteringsnärvaro riksmöte 2023/24
1591
Dokument

Biografi

Utbildning

Motion

Valfrihet för småbarnsföräldrar

av Mikael Oscarsson (KD)

Vård och omsorg

Motion

Åldersgräns för juridiskt könsbyte

av Mikael Oscarsson (KD)

Vård och omsorg

Motion

Statligt ansvar för ambulansflyg- och ambulanshelikopterverksamhet

av Mikael Oscarsson (KD)

Vård och omsorg

Motion

Vårdnadshavares möjlighet att å barnets vägnar hålla kontakt med vården och apotek

av Mikael Oscarsson (KD)

Vård och omsorg

Motion

Utbyggnad av den palliativa vården i Sverige

av Mikael Oscarsson (KD)

Utrikes

Motion

En utredning om den officiella svenska hanteringen av Raoul Wallenbergs öde

av Mikael Oscarsson (KD)

Utrikes

Motion

Förföljelse av kristna

av Mikael Oscarsson (KD)

Utrikes

Motion

Flytt av Sveriges ambassad till Jerusalem

av Mikael Oscarsson (KD)

Utrikes

Motion

Estonias last under förlisningsnatten

av Mikael Oscarsson (KD)

Utrikes

Motion

Skärpning av EU:s sanktioner mot regimen i Belarus

av Mikael Oscarsson (KD)

Försvar och militär

Betänkande

Nej till motioner om personalförsörjning inom försvaret (FöU8)

Försvar och militär

Betänkande

Nej till motioner om militära frågor (FöU4)

Försvar och militär

Betänkande

Nej till motioner om försvarspolitik och totalförsvar (FöU6)

Försvar och militär

Betänkande

94 miljarder till försvaret och krisberedskapen (FöU1)

Utrikesförsvar

Betänkande

Det svenska styrkebidraget till FN-insatsen i Mali avvecklas (UFöU1)

Vård och omsorg

Motion

Jämlik palliativ vård

av Mikael Oscarsson (KD)

Utrikes

Motion

En utredning om den officiella svenska hanteringen av Raoul Wallenbergs öde

av Mikael Oscarsson (KD)

Utrikes

Motion

Förföljelse av kristna

av Mikael Oscarsson (KD)

Utrikes

Motion

Estonias last under förlisningsnatten

av Mikael Oscarsson (KD)

Utrikes

Motion

Skärpning av EU:s sanktioner mot regimen i Belarus

av Mikael Oscarsson (KD)