Tony HaddouVänsterpartiets logga

Tony Haddou

Tjänstgörande riksdagsledamot

Vänsterpartiet

34 år
92.4%
Voteringsnärvaro mandatperiod 2022-2026
100%
Voteringsnärvaro riksmöte 2023/24
397
Dokument

Biografi

Socialförsäkringar

Motion

med anledning av prop. 2023/24:36 Vissa ändringar i regelverket om säkerhetsärenden enligt utlänningslagen

av Tony Haddou m.fl. (V)

Socialförsäkringar

Betänkande

Effektivare verktyg vid inre utlänningskontroll (SfU6)

Skriftlig fråga

Palestiniers rätt till skydd i Sverige

Tony Haddou (V)

Socialförsäkringar

Betänkande

Förändringar i utlänningslagen (SfU5)

Socialförsäkringar

Motion

med anledning av prop. 2023/24:18 Vissa skärpta villkor för anhöriginvandring och begränsade möjligheter till uppehållstillstånd av humanitära skäl

av Tony Haddou m.fl. (V)

Ekonomi och finans

Motion

Rädda välfärden – för ett tryggare Sverige. Vänsterpartiets budgetmotion för 2024

av Nooshi Dadgostar m.fl. (V)

Kultur och folkbildning

Motion

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

av Nooshi Dadgostar m.fl. (V)

Arbetsmarknad och arbetsliv

Motion

Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet

av Nooshi Dadgostar m.fl. (V)

Socialförsäkringar

Motion

Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn

av Nooshi Dadgostar m.fl. (V)

Socialförsäkringar

Motion

Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

av Nooshi Dadgostar m.fl. (V)

Vård och omsorg

Motion

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

av Nooshi Dadgostar m.fl. (V)

Socialförsäkringar

Motion

Utgiftsområde 8 Migration

av Nooshi Dadgostar m.fl. (V)

Utrikes

Motion

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

av Nooshi Dadgostar m.fl. (V)

Utrikes

Motion

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

av Nooshi Dadgostar m.fl. (V)

Trafik och transport

Motion

En järnväg för framtiden

av Nooshi Dadgostar m.fl. (V)

Vård och omsorg

Motion

En tillgänglig primärvård för en jämlik sjukvård

av Nooshi Dadgostar m.fl. (V)

Utrikes

Motion

En svensk utvecklingspolitik för rättvisa, jämställdhet och hållbar utveckling

av Nooshi Dadgostar m.fl. (V)

Socialförsäkringar

Motion

En fungerande sjukförsäkring

av Nooshi Dadgostar m.fl. (V)

Näringsliv och energi

Motion

Utgiftsområde 19 Regional utveckling

av Nooshi Dadgostar m.fl. (V)

Näringsliv och energi

Motion

Utgiftsområde 21 Energi

av Nooshi Dadgostar m.fl. (V)