Arin KarapetModeraternas logga

Arin Karapet

Tjänstgörande riksdagsledamot

Moderaterna

35 år
87.7%
Voteringsnärvaro mandatperiod 2022-2026
80%
Voteringsnärvaro riksmöte 2023/24
156
Dokument

Biografi

Bostad- och konsumentpolitik

Motion

Reformer för ökad tillväxt i Stockholmsregionen

av Josefin Malmqvist m.fl. (M)

Bostad- och konsumentpolitik

Motion

Bygglov för laddstolpar

av Kristina Axén Olin m.fl. (M)

Ekonomi och finans

Motion

Villkor för fristående aktörer i välfärdssektorn

av Maria Stockhaus m.fl. (M)

Ekonomi och finans

Motion

Utredning av det kommunala utjämningssystemet

av Maria Stockhaus m.fl. (M)

Skatter

Motion

Differentierade parkeringsavgifter och trängselskatter

av Kristina Axén Olin m.fl. (M)

Utrikes

Betänkande

Interparlamentariska unionens arbete under 2022 (UU11)

Arbetsmarknad och arbetsliv

Betänkande

Nej till motioner om integration (AU6)

Arbetsmarknad och arbetsliv

Betänkande

Cirka 5,6 miljarder till jämställdhet och nya invandrares etablering (AU1)

Interpellation

Åtgärder mot Iran

Alexandra Völker (S)

Ekonomi och finans

Motion

Villkor för fristående aktörer i välfärdssektorn

av Maria Stockhaus m.fl. (M)

Ekonomi och finans

Motion

Utredning av det kommunala utjämningssystemet

av Maria Stockhaus m.fl. (M)

Bostad- och konsumentpolitik

Motion

Reformer för ökad tillväxt i Stockholmsregionen

av Josefin Malmqvist m.fl. (M)

Miljö och jordbruk

Motion

Skarvens påverkan i Stockholms skärgård och resten av Sverige

av Josefin Malmqvist m.fl. (M)

Interpellation

Situationen i Iran

Alireza Akhondi (C)

Interpellation

De folkliga protesterna i Iran

Håkan Svenneling (V)

Socialförsäkringar

Motion

med anledning av prop. 2021/22:250 Åtgärder för en jämnare fördelning av boende för vissa skyddsbehövande

av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M, KD)

Socialförsäkringar

Motion

med anledning av prop. 2021/22:220 Sjukersättning till äldre i förvärvsarbetande ålder

av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M)

Socialförsäkringar

Motion

med anledning av prop. 2021/22:224 Utvisning på grund av brott – ett skärpt regelverk

av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M)

Socialförsäkringar

Betänkande

Nej till motioner om migration (SfU20)

Socialförsäkringar

Betänkande

Migrationsverkets neddragningar 2017-2020 har granskats (SfU15)