Märta SteneviMiljöpartiets logga

Märta Stenevi

Tjänstgörande riksdagsledamot

Miljöpartiet

47 år
64.2%
Voteringsnärvaro mandatperiod 2022-2026
35%
Voteringsnärvaro riksmöte 2023/24
125
Dokument
Arbetsmarknad och arbetsliv

Motion

En tydlig väg till integration

av Märta Stenevi m.fl. (MP)

Ekonomi och finans

Motion

Det gröna framtidsbygget

av Märta Stenevi m.fl. (MP)

Rättsväsende och kriminalitet

Motion

Rättspolitik

av Märta Stenevi m.fl. (MP)

Miljö och jordbruk

Motion

Grön samhällsomställning

av Per Bolund m.fl. (MP)

Utrikes

Motion

Sveriges globala röst

av Per Bolund m.fl. (MP)

Skriftlig fråga

Klimatanpassning

Märta Stenevi (MP)

Ekonomi och finans

Motion

med anledning av prop. 2022/23:100 2023 års ekonomiska vårproposition

av Per Bolund m.fl. (MP)

Utrikes

Motion

med anledning av prop. 2022/23:74 Sveriges medlemskap i Nato

av Märta Stenevi m.fl. (MP)

Riksdagen

Motion

med anledning av prop. 2022/23:48 Sekretess vid Försäkringskassans handläggning av ärenden om elstöd samt slopad kontrolluppgiftsskyldighet

av Per Bolund m.fl. (MP)

Interpellation

Arbetet mot korruption

Märta Stenevi (MP)

Vård och omsorg

Motion

Jämställdhetspolitik

av Märta Stenevi m.fl. (MP)

Ekonomi och finans

Motion

Vi bygger det nya gröna folkhemmet – Miljöpartiets budgetmotion för 2023

av Märta Stenevi m.fl. (MP)

Näringsliv och energi

Motion

En klimatpolitik som står upp för Parisavtalet

av Per Bolund m.fl. (MP)

Miljö och jordbruk

Motion

En kraftfull naturpolitik för starka ekosystem, biologisk mångfald och ökad klimatnytta

av Per Bolund m.fl. (MP)

Interpellation

Sveriges klimatmål till 2030

Kajsa Fredholm (V)

Interpellation

Sveriges klimatmål och skogspolitik

Anna-Caren Sätherberg (S)

Interpellation

Åtgärder för att nå klimatmålen

Märta Stenevi (MP)

Riksdagen

Motion

Stärk demokratin och de mänskliga rättigheterna

av Märta Stenevi m.fl. (MP)

Interpellation

Sveriges klimat- och miljömål

Joakim Järrebring (S)

Näringsliv och energi

Motion

Åtgärder för att ge Sverige EU:s billigaste och miljövänligaste energi

av Per Bolund m.fl. (MP)