Nej till motioner om läkemedel och tandvård (SoU12) förslagspunkt 14

Utskottets förslag

Riksdagen avslår motionerna [0], [1], [2], [3], [4] yrkandena 1, 2 och 5 samt [5].
Beslut

Kammaren biföll utskottets förslag.


Beslut i korthet

Riksdagen sa nej till de cirka 70 motioner om läkemedel och tandvård från den allmänna motionstiden 2023. Motionerna handlar till exempel om tillgänglighet till läkemedel, medicintekniska produkter, översyn av apoteksmarknaden och finansiering av tandvård. Riksdagen anser bland annat att arbete redan pågår inom de områden som motionerna tar upp.


Bilagor

Läkemedel och tandvård HB01SoU12