Förändringar i utlänningslagen (SfU5) förslagspunkt 1

Utskottets förslag

Riksdagen avslår motionerna [0] och [1].
Beslut

Kammaren biföll utskottets förslag.


Beslut i korthet

Riksdagen sa ja regeringens förslag om ändringar i utlänningslagen. Lagändringarna innebär vissa skärpta villkor för anhöriginvandring och begränsade möjligheter till uppehållstillstånd av humanitära skäl.

Lagändringarna börjar gälla den 1 december 2023.


Bilagor

Vissa skärpta villkor för anhöriginvandring och begränsade möjligheter till uppehållstillstånd av humanitära skäl HB01SfU5