Ny lag om mediestöd (KU3) förslagspunkt 4

Utskottets förslag

Riksdagen avslår motion [0] yrkande 5.
Beslut

Kammaren biföll utskottets förslag.


Beslut i korthet

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om en ny lag om mediestöd. Den nya lagen innehåller bestämmelser om syftet med mediestöd, om grundläggande förutsättningar för mediestöd och om mediestödsnämnden.

Lagen börjar gälla den 1 januari 2024.


Bilagor

Ett hållbart mediestöd för hela landet HB01KU3