Nej till motioner om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld (SoU18) förslagspunkt 13

Utskottets förslag

Riksdagen avslår motionerna [0] yrkande 39, [1] yrkande 9, [2] yrkande 20, [3] yrkande 54 och [4] yrkande 55.
Beslut

Kammaren biföll utskottets förslag.


Beslut i korthet

Riksdagen sa nej till 110 förslag i motioner inom området socialtjänstens ansvar för våldsutsatta med mera, som kommit in under den allmänna motionstiden 2022.

Förslagen handlar bland annat om prostitution, sexuell utsatthet, hedersrelaterat våld och förtryck, våld i nära relationer, skyddade personuppgifter och skyddat boende.

Riksdagen hänvisar bland annat till pågående arbete.


Bilagor

Socialtjänstens ansvar för våldsutsatta m.m. HA01SoU18