Ja till avtal om försvarssamarbete med USA (UFöU1) förslagspunkt 5

Utskottets förslag

Riksdagen avslår motion [0] yrkande 3.
Beslut

Kammaren biföll utskottets förslag.


Beslut i korthet

Riksdagen godkände avtalet om försvarssamarbete mellan Sverige och USA. Avtalet är ett så kallat defense cooperation agreement (DCA-avtal) och reglerar de närmare förutsättningarna för amerikansk militär närvaro i Sverige.

Det handlar bland annat om den rättsliga statusen för amerikansk militär personal, leverantörer och anhöriga. I avtalet regleras även USA:s rätt till tillträde till svenskt territorium och rätt att använda vissa anläggningar här.

Riksdagen sa också ja till regeringens förslag om lagändringar, vilka krävs för att Sverige ska kunna uppfylla sina åtaganden enligt DCA-avtalet. Lagändringarna börjar gälla den dag regeringen bestämmer.

Så röstade partierna i ärendet

Ärendet beslutades genom flera omröstningar. På ärendesidan för Avtal om försvarssamarbete med Amerikas förenta stater (UFöU1) finns voteringsresultaten för samtliga omröstningar i ärendet.

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets betänkande 2023/24:UFöU1 Avtal om försvarssamarbete med Amerikas förenta stater


Bilagor

Avtal om försvarssamarbete med Amerikas förenta stater HB01UFöU1Bilaga: Omröstning punkt 1a HB01UFöU1Bilaga: Omröstning punkt 1b HB01UFöU1Bilaga: Omröstning punkt 1c HB01UFöU1Bilaga: Omröstning punkt 2a HB01UFöU1Bilaga: Omröstning punkt 2b HB01UFöU1Bilaga: Omröstning punkt 2c HB01UFöU1