Nej till motioner om socialtjänstens arbete (SoU17) förslagspunkt 6

Utskottets förslag

Riksdagen avslår motion [0] yrkande 54.
Beslut

Kammaren biföll utskottets förslag.


Beslut i korthet

Riksdagen sa nej till de cirka 90 förslag i motioner om socialtjänstens arbete från den allmänna motionstiden 2023. Motionerna handlar till exempel om socialtjänstens arbete, försörjningsstöd och övriga stödinsatser, hemlöshet, stöd till anhöriga och adoption.

Riksdagen hänvisar bland annat till att arbete redan pågår inom de områden som motionerna tar upp.


Bilagor

Socialtjänstens arbete HB01SoU17