Nej till motioner om prioriteringar inom hälso- och sjukvården (SoU16) förslagspunkt 6

Utskottets förslag

Riksdagen avslår motionerna [0] yrkande 7 och [1] yrkandena 1, 2 och 5-9.
Beslut

Kammaren biföll utskottets förslag.


Beslut i korthet

Riksdagen sa nej till de cirka 140 förslag i motioner om prioriteringar inom hälso- och sjukvården från den allmänna motionstiden 2023. Motionerna handlar till exempel om prioriteringar, assisterad befruktning, donation och oskuldskontroll.

Riksdagen hänvisar bland annat till att arbete redan pågår inom de områden som motionerna tar upp.


Bilagor

Prioriteringar inom hälso- och sjukvården HB01SoU16