Ett nationellt tillståndsregister för explosiva varor och kriminalisering av förstadier till brott (FöU12) förslagspunkt 2

Utskottets förslag

Riksdagen avslår motion [0] yrkandena 1 och 2.
Beslut

Kammaren biföll utskottets förslag.


Beslut i korthet

Regeringen har föreslagit ett nationellt tillståndsregister för explosiva varor och kriminalisering av förstadier till brott mot tillståndsplikten. Syftet är att minska den illegala användningen av explosiva varor i samhället och att stärka det brottsbekämpande arbetet.

Riksdagen sa ja till regeringens lagförslag. De nya reglerna börjar gälla den 8 juli 2024.


Bilagor

Explosiva varor – ett nationellt tillståndsregister och kriminalisering av förstadier till brott mot tillståndsplikten HB01FöU12