Party logo

Liberalerna

Hemsida

http://www.liberalerna.se/


Ideologi

Liberalism, Socialliberalism, Liberalfeminism, Pro-europeisk

Källa: https://www.wikipedia.org/


Biografi

Liberalerna (L), åren 1990 till 2015 folkpartiet liberalerna (fp) eller Folkpartiet liberalerna (FP) och dessförinnan folkpartiet (fp) – partinamn skrevs under 1900‑talet med liten begynnelsebokstav – är ett socialliberalt politiskt parti i Sverige. Den 8 april 2022 inträdde den tidigare förste vice partiledaren Johan Pehrson som partiledare.

Partiet bildades 1934 under namnet Folkpartiet genom en sammanslagning av riksdagspartierna Sveriges liberala parti och Frisinnade folkpartiet. Från 1940- till 1960-talet var de mestadels det största borgerliga partiet. Mellan 2004 och 2019 ingick Liberalerna tillsammans med Moderaterna, Kristdemokraterna och Centerpartiet i den borgerliga Alliansen. Sedan januari 2019 ingick partiet istället i budgetsamarbetet Januariöverenskommelsen med Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Centerpartiet. Partiet meddelade i mars 2021 att man siktar på en borgerlig regering med stöd av Sverigedemokraterna inför valet 2022.

Partiledaren Bertil Ohlin förespråkade på 1940-talet idén om "fri ekonomi med socialt ansvar" eller socialliberalism som partiets ideologi för att formulera ett reformvänligt alternativ till Socialdemokraterna i svensk politik. Sedan mitten på 1990-talet har partiet intagit en tydlig borgerlig profil för marknadsinslag i ekonomin, avregleringar och privatiseringar. Liberalerna beskriver sig som ett liberalt idéparti med individen i centrum, som genom politik verkar för att människans valfrihet och egenmakt ökar och skapar förutsättningar snarare än hinder. Liberalerna profilerar sig främst inom utbildnings-, jämställdhets-, integrations- och invandrings- samt Europafrågor.

Partiet är efter riksdagsvalet 2018 storleksmässigt det sjunde största i Sveriges riksdag, endast Miljöpartiet har färre mandat. Liberalerna har traditionellt sitt starkaste stöd i storstadsområdena och på högskoleorter. I riksdagsvalet 2018 var partiet starkast i Stockholms kommuns valkrets följt av Göteborgs kommuns valkrets. Partiets starkaste kommuner i kommunalvalet var Landskrona kommun där partiet erhöll 34,2 procent av rösterna följt av Skinnskattebergs kommun med 21,5 procent. Överlag har partiet sitt största stöd hos storstads- och förortsbor, men även hos akademiker och unga. Statsvetare brukar ibland kalla Liberalerna för "partisystemets Hallsberg; en väntsal för partibytare", då partiet har mycket svårt att behålla sina väljare, men samtidigt utgör nästan var femte väljares andrahandsval.

I Europaparlamentsvalet 2019 fick de 4,13 procent av väljarnas röster och därmed ett mandat i parlamentet. Liberalerna utgör där en del av det europeiska partiet Alliansen liberaler och demokrater för Europa (ALDE) och ingår i parlamentsgruppen med samma namn.

Partiet har inte längre någon nomineringsgrupp i Svenska kyrkan, utan har ersatts av nätverket Fria liberaler i Svenska kyrkan (FiSK) vars nomineringsgrupp har samma namn.

Källa: https://www.wikipedia.org/