Partisymbol
Tjänstgörande riksdagsledamot

Paula Holmqvist

58 år

49.6%

Voteringsnärvaro mandatperiod 2018-2022

65%

Voteringsnärvaro riksmöte 2021/22

0

Dokument

Biografi
Riksdagsledamot 14-. Ledamot försvarsutskottet 14- och sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 18 och 19. Suppleant socialförsäkringsutskottet 14-, arbetsmarknadsutskottet 14- och sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 15, 16 och 17. Ledamot i Rikshemvärnsrådet 15-. Suppleant Nordiska rådets svenska delegation 18- och utrikesnämnden 18-.
Gymnasieskola Vänersborg, slutår 82.
Undersköterska, Vänersborgs lasarett 83-84. Undersköterska, Björkåsens sjukhem, Bengtsfors 85. Dals-Eds kommun.
Ledamot, Strålsäkerhetsmyndighetens insynsråd 15-18.
Ordförande i Socialdemokratiska partidistriktet, Fyrbodal 19-.