Maria StockhausMS
Partisymbol
Tjänstgörande riksdagsledamot

Maria Stockhaus

60 år

69%

Voteringsnärvaro mandatperiod 2022-2026

69%

Voteringsnärvaro riksmöte 2022/23

0

Dokument

Biografi
Riksdagsledamot 14-. Ledamot utbildningsutskottet 17-. Suppleant utbildningsutskottet 14-17, utrikesutskottet 15-18, civilutskottet 18- och EU-nämnden 19-. Ledamot Nordiska rådets svenska delegation 16- och riksdagens delegation till Arktiska parlamentarikerkonferensen 18-. Suppleant Nordiska rådets svenska delegation 15-16. Personlig suppleant styrelsen för Riksbankens Jubileumsfond 18-.
Uppsala universitet, examen 89.
Kommunfullmäktig, Sollentuna. Ordförande, Sollentunahem AB.
Vice ordförande, Moderata länsförbundet i Stockholms län.