Partisymbol
Tjänstgörande riksdagsledamot

Per Ramhorn

55 år

61%

Voteringsnärvaro mandatperiod 2018-2022

97.7%

Voteringsnärvaro riksmöte 2021/22

0

Dokument

Biografi
Riksdagsledamot 10-. Ledamot socialutskottet 10-. Suppleant socialförsäkringsutskottet 10-14 och EU-nämnden 18-. Ledamot riksdagsstyrelsen 18-. Suppleant ledamotsrådet 11- och riksdagens valberedning 14-. Ersättare riksdagsstyrelsen 14-18. Vice gruppledare 14-19.