Partisymbol
Tjänstgörande riksdagsledamot

Åsa Coenraads

44 år

62.8%

Voteringsnärvaro mandatperiod 2018-2022

86.4%

Voteringsnärvaro riksmöte 2021/22

0

Dokument

Biografi
Riksdagsledamot 10-. Ledamot miljö- och jordbruksutskottet 10-19, EU-nämnden 18-19 och trafikutskottet 19-. Suppleant miljö- och jordbruksutskottet 10-11, socialutskottet 19 och näringsutskottet 19-. Ledamot ledamotsrådet 17-. Suppleant OSSE-delegationen 14-, ledamotsrådet 15-17.
Ledamot, Livsmedelsverkets insynsråd. Ledamot av den parlamentariska landsbygdskommittén 15-.
Landstingsfullmäktig, Västmanland.
Västerås