Partisymbol
Tjänstgörande riksdagsledamot

Mikael Dahlqvist

55 år

62.6%

Voteringsnärvaro mandatperiod 2018-2022

98.3%

Voteringsnärvaro riksmöte 2021/22

0

Dokument

Biografi
Riksdagsledamot 14-. Ledamot socialutskottet 14-. Suppleant miljö- och jordbruksutskottet 14-18 och trafikutskottet 18-.
Vårdlinjen, Älvstrandsgymnasiet. Hälso-och sjukvårdslinjen, Hälsohögskolan Falun. VUB öppen hälso- och sjukvårdslinje, Karlstad. Folkhälsovetenskap, Nordiska Hälsovårdshögskolan, Göteborg.
Sjukskötare/distriktsskötare, Landstinget i Värmland 88-03. Områdeschef, äldreomsorgen, Hagfors kommun 03-.
Ledamot, insynsrådet, Myndigheten för delaktighet.